WatchGuy Photo Library

Back to main site
Back to Library Overview

Manufacturer: Smiths

ThumbIDManufacturerModelCalibreCase ReferenceDate Finished
5970Smiths18jC208L27-06-2022
5599Smiths6b/961404560466E05-01-2022
2332SmithsAstral12.1510-02-2017
781SmithsDe Luxe 12.1511-07-2014
5279SmithsDe Luxe 15 Jewelsc60461e22-06-2021
2434Smithsdivers1805-05-2017
5474SmithsDress Watch12.1521-10-2021
4503SmithsGarrard12.1504-05-2020
2756SmithsImperial01041282818-12-2017
3349SmithsMaserati Tachometer26-10-2018
638SmithsMensunknown27-02-2014
4290SmithsPrs-29ETA 2801.212-01-2020
1336SmithsW1060466E1644/7007-05-2015
3794SmithsW1060566E08-07-2019